Aktualitātes
117117

Apstiprināts pirmais 9. kārtas projekts “Malkas skaldītāja iegāde, malkas ražošanai un pakalpojumu sniegšanai Kārsavas novadā”, projekta numurs 21-01-AL34-A019.2101-000005
10.06.2021


Projekta mērķis ir iegādāties malkas skaldītāju un piedāvāt novada iedzīvotājiem jaunu pakalpojumu (malkas skaldīšana pie klienta), kā arī uzsākt skaldītas malkas ražošanu un kļūt par konkurētspējīgu, pieprasītu pakalpojumu sniedzēju Kārsavas novada teritorijā, tādējādi sekmētu vietējās teritorijas ekonomisko attīstību.

Projektu īstenos  Leonīds Gedzuns, kas darbosies kā pašnodarbinātā persona.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības “Ludzas rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam pasākumā “ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 70% (10 672,20EUR ).


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības “Ludzas rajona partnerība” mājaslapā: https://ludzaspartneriba.lv

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv