Projektu publicitāte
113044

SIA ZENIT. Ražošanas pamatlīdzekļu iegāde, uzņēmuma esošā tūrisma pakalpojumu uzlabošanai un attīstīšanai.
20.08.2020


Projekta atskaite par 2021. gadu, lasīt tālāk... 

Projekta atskaite par 2020. gadu, lasīt tālāk...Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

     

 

“Ražošanas pamatlīdzekļu iegāde, uzņēmuma esošā tūrisma pakalpojumu uzlabošanai un attīstīšanai”.

  19-01-AL34-A019.2101-00006

Īstenošanas vieta, laiks

Atpūtas komplekss „Dzerkaļi”, Dzerkaļi, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735, līdz 31.05.2020.

Mērķis

Veikt ieguldījumus ražošanas pamatlīdzekļu iegādē, tādējādi sekmējot uzņēmuma daudznozaru darbības attīstību un konkurētspējas veicināšanu, kā arī vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Galvenās aktivitātes

Ražošanas pamatlīdzekļu (laivas, katamarāni, SUP dēļi, traktors ar uzkabēm, telts, pontoni EZ Port) iegāde.

Rezultatīvie rādītāji

Radīta 1 jauna darba vieta

Budžets (EUR)

 t.sk.: ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

 49 978,76EUR

 34 985,13EUR 

 14 993,63 EUR

Projekta iesniedzējs,

Kontaktinformācija

 SIA „Zenit”, projekta vadītājs: Dmitrijs Lisenko,   

  tel. 29507303, epasts: siazenit@gmail.comProjekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv