Projektu publicitāte
116045

Jānis Potašs. Kokapstrāde ar CNC apstrādes centru.
01.03.2021
Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

„Kokapstrāde ar CNC apstrādes  centru”, 

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000007

Īstenošanas vieta, laiks

Cerība, Salnava, Kārsavas novads, LV-5740 no 01.07.2020-

31.05.2021

Mērķis

Iegādāties CNC apstrādes centru, lai ražotu kvalitatīvus, ar augstu pievienoto vērtību kokmateriāla izstrādājumus un klientiem sniegtu kokapstrādes (urbšanas, frēzēšanas, gravēšanas, griešanas) pakalpojumus.

Galvenās aktivitātes

Iegādāties kokapstrādes CNC apstrādes centru un ražotnes nepieciešamo aprīkojumu.

Rezultatīvie rādītāji

Sasniegts 8025,00 EUR apgrozījums 3.gadā pēc projekta realizācijas.

Radīta jauna darba vieta.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)     

Cits līdzfinansējums (EUR)

22 729,18 EUR                                                           

15 910,42 EUR

  6 818,76  EUR

Projekta iesniedzējs, Kontaktinformācija

Jānis Potašs, 28627561, janis.potass@inbox.lv 
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv