Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.07.2023
10.01.2024

more ...


Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.06.2023
03.07.2023

more ...


Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 31.12.2022
13.06.2023

more ...


Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 20.09.2022 07.03.2023


- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu”,skatāms šeit...

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ”, skatāms šeit... Visu projektu kopsavilkums uz 01.11.2022
04.01.2023

more ...


Visu projektu kopsavilkums uz 01.09.2022
02.11.2022

more ...


Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 08.09.2022. 23.09.2022

 skatīt šeit ... 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.07.2022... 12.09.2022

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.07.2022. skatīt šeit ... 

Visu projektu kopsavilkums uz 01.06.2022
08.09.2022

more ...


Visu projektu kopsavilkums uz 01.03.2022
14.06.2022

more ...


Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.03.2022. 24.05.2022

skatīt šeit ... 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 31.12.2021 03.03.2022

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 31.12.2021

skatīt šeit ...
by year
2024 (1)   
2023 (4)   
2022 (10)   
2021 (5)   
2020 (12)   
2019 (8)   
2018 (5)   
2017 (3)   
2016 (1)