Aktualitātes


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti


 

Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti".
 
 Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama šeit …
 
 R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
 
 R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
 

Visu projektu kopsavilkums.

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8.,9.,10.,11. kārta) skatāms šeit ... 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6.,10., 11. kārta) skatāms šeit ...  

 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.07.2023  

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu”,skatāms  šeit...

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ”, skatāms  šeit...  

Svētki Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo draudzei – LEADER projekta ietvaros veikti baznīcas telpu atjaunošanas darbi.
04.12.2023

Lasīt vairāk ...


Aktuālais nevalstiskajām organizācijām un interešu grupām par LEADER pieejas projektu iespējām 21.09.2023

26.09.23 pl.15.00- 16.00 Aktuālais nevalstiskajām organizācijām un interešu grupām par LEADER pieejas projektu iespējām 2023.-2027.gada periodā.

Pieteikšanās https://ej.uz/aktualais_LEADER_pieteiksanas

 

 Saruna par labdarību un aktīvo kopienu Salnavā
18.09.2023

8. septembrī starp kartupeļu rakšanu un Salnavas amatierteātra mēģinājumu Salnavas tautas namā kopā sanāca aktīvie Salnavieši no biedrības “Kūzuls”, Ludzas rajona partnerības pārstāvji un viesi no Preiļiem – nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” darbinieces, lai spriestu par labdarības darba pieredzi, iedzīvotāju iesaisti ziedošanā un kopienas aktivitātēs.

Lasīt vairāk ...


Jauno dalībnieku uzņemšana LIAA biznesa inkubatoros plānota 2024. gada sākumā
23.08.2023

Lasīt vairāk ...


KOPIENU FILANTROPIJAS SEMINĀRS SALNAVĀ
22.08.2023

8. septembrī plkst. 13:00 Salnavas kultūras namā, Salnavā Liepu ielā 1 Ludzas rajona partnerība sadarbībā ar biedrību “Kūzuls” un Viduslatgales pārnovadu fondu aicina Ludzas novada vietējo kopienu aktīvistus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas līderus, pašvaldības pārstāvjus, uzņēmējus un citus interesentus, kuriem rūp sabiedrības labklājība un sociālā atbildība, uz semināru par kopienu filantropiju.

Lasīt vairāk ...


Tuvojas noslēgumam projektu konkursu 11.kārtas izvērtēšana 2.līmenī.
15.08.2023

Ar projektu konkursu 11.kārtu ( 17.10.2022-17.11.2022) esam noslēguši periodu 2014.-2022. Projekti tiek vērtēti divos līmeņos: 1. Ludzas rajona partnerībā ( viens mēnesis) un 2. Lauku atbalsta dienestā ( 3-5 mēneši, termiņš var tikt pagarināts, ja nepieciešama papildus informācija).

Lasīt vairāk ...


Sarunas “Lauksaimnieks pierobežā"
17.07.2023

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” (LZF) 14.jūlijā aicināja lauksaimniekus un lauku iedzīvotājus uz sarunu “Lauksaimnieks pierobežā" Sandras Poikānes piemājas saimniecībā Ludzas novada Kārsavas pusē ” (Darba kārtība šeit https://lzf.lv/?p=4376). Sarunās piedalījās arī Ludzas rajona partnerības administratīvā vadītāja Sandra Palma. Tā bija otrā sarunu diena ar lauksaimniekiem Latgales pierobežā. Griķu, kviešu, zirņu, auzu un kaņepju lauki apsekoti, Mežvidu tomāti siltumnīca apskatīta, pārrunātas gan nebūšanas, gan labās lietas, uzklausīti lauksaimnieku ieteikumi un priekšlikumi, lai saglabātu un uzturētu pilnvērtīgu dzīvi pierobežā. Paldies LZF valdes priekšsēdētājai Agitai Haukai par sarunu vadīšanu. Sarunu “Lauksaimnieks pierobežā” jautājumi apskatāmi šeit..., aizpildi un nosūti uz info@lzf.lv vai ludzaspartneriba@inbox.lv

Lasīt vairāk ...


Biedrība Ludzas rajona partnerība novēl 22.06.2023Tiekamies Lauku kopienu parlamentā Ērgļos! 14.-16.jūnijs
13.06.2023

Lasīt vairāk ...


Priecīgas Lieldienas!
05.04.2023

Lasīt vairāk ...


Publiskā runa savas idejas prezentēšanai
03.04.2023

Lasīt vairāk ...


Aicinām uz diskusiju " Esi aktīvs, plāno nākotni šodien!"
31.03.2023

Biedrība ”Ludzas rajona partnerība” turpina darbu pie attīstības stratēģijas izstrādes laika posmam līdz 2027. gadam, tāpēc interesenti tiek aicināti uz diskusiju "Esi aktīvs, plāno nākotni šodien!" dažādās vietās Ludzas novadā, kā arī attālinātā seminārā.

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2023 (17)   
2022 (95)   
2021 (105)   
2020 (69)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (18)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv