Aktualitātes


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti


Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti".

Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama šeit …

R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.

R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.

Visu projektu kopsavilkums uz 01.05.2021

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8.,9. kārta) skatāms šeit ... 
- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6. kārta)
skatāms šeit ... 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.06.2021. skatīt šeit ...

 

30.06. seminārs ZOOM platformā "Kā izvēlēties videonovērošanas sistēmu? Praktiski piemēri digitāliem risinājumiem liellopu saimniecībās"
17.06.2021

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts “"Kebab house" uzņēmuma modernizācija Ludzā”, projekta numurs 21-01-AL34-A019.2101-000007
12.06.2021

Projekta mērķis ir pilnveidot un modernizēt uzņēmumu “Kebab house”, iegādājoties virtuves iekārtas, kas ir nepieciešamas darba zonas ierīkošanai.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts pirmais 9. kārtas projekts “Malkas skaldītāja iegāde, malkas ražošanai un pakalpojumu sniegšanai Kārsavas novadā”, projekta numurs 21-01-AL34-A019.2101-000005
10.06.2021

Projekta mērķis ir iegādāties malkas skaldītāju un piedāvāt novada iedzīvotājiem jaunu pakalpojumu (malkas skaldīšana pie klienta), kā arī uzsākt skaldītas malkas ražošanu un kļūt par konkurētspējīgu, pieprasītu pakalpojumu sniedzēju Kārsavas novada teritorijā, tādējādi sekmētu vietējās teritorijas ekonomisko attīstību.

Lasīt vairāk ...


Uzņēmuma darbības snieguma izvērtējums un mērījumu veikšana. Kvalitātes vērtējums digitālajās platformās un dabā.
08.06.2021

17.06.2021 Latgales uzņēmēji aicināti uz semināru

Lasīt vairāk ...


DIGITĀLĀ FOTOGRĀFIJA & FOTO PĒCAPSTRĀDE IESĀCĒJIEM
07.06.2021

Seminārs 11.06.2021

Lasīt vairāk ...


5. Latvijas Lauku kopienu parlaments
02.06.2021

Lasīt vairāk ...


Darbsemināri Latgales velotūrisma attīstības stratēģijas 2021- 2027 izstrādei, ieviešanai un velotūrisma iesaistei 19.05.2021

7. seminārs
Latgales velotūrisma attīstības stratēģija 2021-2027: prioritāro rīcību apspriešana

Darba kārtība     Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/3rk2ebn4

Realizēts projekts “Zemnieku saimniecības "Krekeri" ražošanas modernizēšana”, projekta Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000001
18.05.2021

Projekts realizēts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Lasīt vairāk ...


seminārs "Kā darbu pie datora un birojā padarīt veselīgāku?" 13.05.2021


Funny businessman
27.05.2021 seminārs
" Kā darbu pie datora un birojā padarīt veselīgāku?"

Darba kārtība        Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/np6hf7rk 


Seminārs dalībniekiem BEZ priekšzināšanām " CANVA.COM APGŪŠANA IESĀCĒJIEM" 06.05.2021


07.05.2021 (pieteikšanās slēgta), atkārtots seminārs 14.05.2021

Darba kārtība        Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/3749476u 

12.05.2021 Seminārs "Elektroniskie dokumenti un paraksti – ar ko sākt. Pāreja no papīra uz elektroniskajiem dokumentiem" 06.05.2021


Darba kārtība        Pieteikšanās saite:  https://tinyurl.com/55npust3

13.05.2021 Seminārs "Bezpilota gaisa kuģu (dronu) pielietojums uzņēmējdarbībā" 06.05.2021


Darba kārtība        Pieteikšanās saite:  https://tinyurl.com/adebr56a
Arhīvs
2021 (64)   
2020 (69)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (17)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv