Aktualitātes

2017

<--  1 2 3 ...  --> 


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam un pārejas perioda 2021.-2022. gadam izpildes projekti.  
 Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. 
 
 R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
 
 R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
 

Visu projektu kopsavilkums.

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8.,9.,10.,11. kārta) skatāms šeit ... 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6.,10., 11. kārta) skatāms šeit ...  

 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 21.05.2024 

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu”,skatāms šeit... 

 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ”, skatāms šeit...

 


BDR Ludzas rajona partnerība organizē semināru 1.-4. kārtas projektu iesniedzējiem un nākošo kārtu potenciālajiem projektu iesniedzējiem 27.12.2017

Lasīt tālāk ... 

Ciblas novada amatierkolektīviem jauni tērpi 15.12.2017

Tuvojoties folkloras festivālam “Baltica”, Latvijas Dziesmu un deju svētkiem, kā arī citiem valstiski nozīmīgiem pasākumiem, Ciblas novadā apgūts ELFLA finansējums amatierkolektīvu tērpu izveidei un iegādei. Kopumā ar jauniem tērpiem šobrīd nodrošināti deviņi novada kolektīvi.

 SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ludzas birojs rīko grupu konsultāciju mājražotājiem ar nosaukumu "Pārtikas mājražošanas attīstības iespējas Latvijas laukos" 14.12.2017

Norises vieta: Rēzekne, Dārzu iela 7a, 307. telpa.
Datums: 14.12.2017.
Programma: pielikumā

LUDZAS PARTNERĪBA – NO KOKAPSTRĀDES LĪDZ SAKRĀLAJAM MANTOJUMAM 12.12.2017

Iznākusi 2017. gada decembra "Lauku Lapa", kurā ievietota informācija par biedrības "Ludzas rajona partnerība" darbību. 

  Raksts (pielikumā)

Informācijas avots:  Lauku Lapa <lauku.lapa@llkc.lv>

6.decembrī Rēzeknē notiks Latgales uzņēmēju kongress
04.12.2017

2017. gada 6 .decembrī 11:00 Latgales vēstniecībā GORS, Rēzeknē notiks Latgales uzņēmēju kongress “BIZNESA VIDE LATGALĒ”, ko rīko biedrība “Tautsaimnieks”

Lasīt vairāk ...


Kultūras zīme „Latviskais mantojums” iezīmē ceļu uz UNESCO
01.12.2017

30. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā, notika informatīvais seminārs „No kultūras zīmes “Latviskais mantojums” līdz UNESCO”, kura ietvaros tika pasniegtas kultūras zīmes “Latviskais mantojums” 16 lauku tūrisma uzņēmējiem. Starp tiem ir arī mūsu teritorijas pārstāvji: tāšu meistars Jurijs Ivanovs, Zilupes novads - par tradicionālas amata prasmes uzturēšanu - tāšu pīšanu un SIA "Latgalessmakovka.lv", Kārsavas novads - par latgaliešu dzēriena "šmakovka" tradīcijas uzturēšanu.

Lasīt vairāk ...


LATVIJAS BIOEKONOMIKAS FORUMS
28.11.2017

Lai gan Latvijā ir īstenotas daudzas iniciatīvas, kas saistītas ar bioekonomiku, bioekonomikas koncepts vietējiem attīstības veicinātājiem daudzkārt ir neskaidrs. Ziemas foruma mērķis ir radīt vienotu izpratni par koncepta būtību dažādām iesaistītajām pusēm, kuras ir ieinteresētas izmantot jauno pieeju lauku attīstībai. Līdzteku izpratnes veicināšanai, koncepta izpratne ļaus vietējo rīcības grupu pārstāvjiem izveidot sadarbības iniciatīvas, iekļaujot šo tēmu starpteritoriālu un starpvalstu projektos, atbilstoši savu teritoriju SVVA stratēģijām, piemēram, lai radītu jaunus uzņēmumus lauku teritorijās.

Lasīt vairāk ...


Sveicam Valsts svētkos! 15.11.2017JAUNUZŅĒMUMIEM BŪS VĒL VAIRĀK ATBALSTA INSTRUMENTU LATVIJĀ
10.11.2017

Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas (EM) rosinātos grozījumus atbalsta programmā uzņēmējiem 'Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai', kas paredz plašākas atbalsta iespējas jaunuzņēmumu attīstībai Latvijā.

Lasīt vairāk ...


3. Eiropas Lauku parlamentā, kas no 18. līdz 21. oktobrim norisinājās Nīderlandes ciematā Venhorstā, Ziemeļbrabantē, tika izstrādāti ierosinājumi un vajadzības Eiropas lauku nāktonei, t.sk. arī Eiropas Savienības fondam Sabiedrības virzītai vietējai attīstībai (SVVA).
01.11.2017

Parlamentā tika atjaunots 2015. gadā apstiprinātais ilgtermiņa dokuments lauku nākotnes attīstībai - Eiropas Lauku Manifests, kā arī izstrādāta Venhorstas Deklarācija, ietverot tajā tuvākajiem diviem gadiem būtiskākos jautājumus, kas tiks īstenoti atbilstoši rīcības plānam, kura īstenošanā iesaistījusies arī Latvija. Latviju Eiropas lauku parlamentā pārstāvēja 4 dalībnieki, kas dalījās pieredzē par aktīvām kopienām un vadīja darba grupas par jauniešu iesaisti lauku attīstības jautājumos.

Lasīt vairāk ...


Informatīvie semināri “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā”
31.10.2017

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) aicina Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma saņēmējus un citus interesentus uz semināru par labo praksi ES fondu atbalsta izmantošanā.

Semināri notiks:

8.novembrī - Rīgā, Kopstrādes telpā "TEIKUMS", Gustava Zemgala gatvē 78, Jaunajā Teikā;
15.novembrī - Kuldīgā, Mārtiņzālē, Pilsētas laukumā 4;
22.novembrī - Rēzeknē, Rēzeknes novada pašvaldības Lielajā zālē, Atbrīvošanas alejā 95 a;
29.novembrī - Cēsīs, CATA Kultūras namā, Jāņa Poruka ielā 8;
6.decembrī - Jelgavā (vieta tiks precizēta).

Lasīt vairāk ...


Veiksmīgi noslēdzies ES finansētais projekts “Tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopas “Ilžeņa” dalībniekiem" 25.10.2017

2016. gadā biedrība „ILŽEŅA” startēja biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā konkursā un guva atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmas (ELFLA) „Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam” apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.Latvijas lauku kopienu nedēļa 2017
24.10.2017

Turpinot stiprināt Latvijas lauku kopienu attīstības iniciatīvas un risināt kopienām aktuālos jautājumus, kas aktīvi tiek darīts daudzu gadu garumā, šogad turpinās 2013. gadā uzsāktā tradīcija un Latvijas Lauku forums organizē reģionālās tikšanās visā Latvijā.

Lasīt vairāk ...


LEADER 16.10.2017ATBALSTS LAUKU JAUNIEŠIEM UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAI
11.10.2017

JA TEV IR BIZNESA IDEJA VAI VĒLIES TĀDU IEGŪT. JA ESI JAUNS VAI TOPOŠS UZŅĒMĒJS VECUMĀ NO 18 LĪDZ 40 GADIEM. TAD PIESAKI SAVU DALĪBU LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS CENTRA ORGANIZĒTĀS BEZMAKSAS MĀCĪBĀS. LAI APGŪTU NEPIECIEŠAMĀS ZINĀŠANAS UN PRASMES UZŅĒMĒJDARBĪBĀ UN IZSTRĀDĀTU BIZNESA PLĀNU. UN AR SAVU IDEJU STARTĒ KONKURSĀ „LAUKIEM BŪT!”, LAI CĪNĪTOS PAR NAUDAS BALVĀM IDEJAS REALIZĒŠANAI!

Lasīt vairāk ...


Zirgaudzētājs Roberts Škapars Zilupes novadā: “Zirgs ir pustonna mīlestības.”
25.09.2017

Latvijas iedvesmas stāstu vietnē TUESI.LV publicēts video par zirgaudzētāju Robertu Škaparu Zilupes novadā: https://tuesi.lv/pustonna-milestibas/ .

Lasīt vairāk ...


Par plūdos izpostīto lauksaimniecības platību pieteikšanu 21.09.2017

Lauksaimniekiem, kuru plūdos izpostītās lauksaimniecības platības ATRODAS ārkārtējās situācijas teritorijā Latgalē, Vidzemē un Sēlijā (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes, Alūksnes, Jēkabpils, Madonas, Lubānas, Gulbenes, Cesvaines, Varakļānu, Krustpils, Aknīstes un Salas novadi). Ārkārtējā situācija 29 novados izsludināta no 2017.gada 29. augusta līdz 2017. gada 30. novembrim.

Lasīt vairāk: http://www.zm.gov.lv/presei/par-pludos-izpostito-lauksaimniecibas-platibu-pieteiksanu?id=9022Tiek realizēts projekts "Stiglovas Romas katoļu baznīcas jumta un griestu konstrukciju remonts"
20.09.2017

Lasīt vairāk ...


Šobrīd uzņēmējiem pieejamais atbalsta apmērs - vairāk 400 miljoni eiro 15.09.2017

Skatīt vairāk ...


Projektu prezentācijas
01.09.2017

21.augustā noslēdzās projektu pieņemšanas 4. kārta aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Lasīt vairāk ...


<--  1 2 3 ...  --> 
Arhīvs
2024 (22)   
2023 (17)   
2022 (95)   
2021 (105)   
2020 (69)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (18)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv