Aktualitātes


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti


Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti".

Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama šeit …

R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.

R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.

Visu projektu kopsavilkums uz 05.10.2020

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7. kārta) skatāms šeit ... 
- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6. kārta)
skatāms šeit ... 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 20.10.2020. skatīt šeit ...

 
BDR Ludzas rajona partnerība organizē semināru potenciālajiem 8.kārtas projektu iesniedzējiem 20.10.2020

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā lauku attīstībai 2014.-2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Semināra mērķis: Sniegt atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu sagatavošanā, veidlapas aizpildīšanā, finanšu plānošanā, iepirkuma procedūras veikšanā, pavaddokumentu noformēšanā, darbā ar LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu, iepazīties ar realizētajiem projektiem un stratēģijas izpildi.

Norises vieta: Ludza- 27.oktobris  Kafejnīca "Kristīne" otrā stāva zāle, Baznīcas iela 25-1, Ludza, Ludzas novads, semināra sākums pl.10.00.

Lai piedalītos seminārā  pieteikšanās obligāta.

Pieteikšanās zvanot pa tālruni 29413335 (Sandra), 29550874 (Vija)  vai rakstot uz e-pastu: ludzaspartneriba@inbox.lv   vai aizpildot pieteikuma anketu


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLmQJ8EwbrFOw80H4KONWCFXKt1kK6H5mo29up_KHq-AVfUg/viewform

Semināra darba kārtība.Apstiprināts projekts “Ūdens pasaka”
16.10.2020

Projekta mērķis - radīt jaunu pakalpojumu Ciblas novadā, veicot ieguldījumus pamatlīdzekļu iegādē, tādējādi sekmējot jauna uzņēmuma attīstību un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts “Šķeltu laukakmeņu ražošanai nepieciešamā akmens skaldītāja iegāde zemnieku saimniecībā "Grīvas"”
16.10.2020

Zemnieku saimniecības "Grīvas" nodarbošanās ir laukkopība un skaldītas malkas ražošana. Saimniecība ilgus gadus nodarbojas ar graudaugu audzēšanu, un kopjot laukus, katru gadu veica akmeņu lasīšanu no saviem laukiem, kā rezultātā tika sakrātas lielas kaudzes dažāda izmēra laukakmeņu.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts “Ūdenstūrisma attīstība Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novada teritorijā”
16.10.2020

Atbalsta pretendents IK "Dambis 4" kopš 2015.gada sniedz pakalpojumus dažādu aktīvās atpūtas veidu izmantošanā Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadā.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts “Zemnieku saimniecības "Krekeri" ražošanas modernizēšana”
15.10.2020

Projekta “Zemnieku saimniecības "Krekeri" ražošanas modernizēšana” mērķis ir, papildinot uzņēmuma materiāltehnisko bāzi, sekmēt produktīvāk izmantot vietējos mežu resursus, uzlabot piedāvātās pārstrādātās kokmateriālu produkcijas kvalitāti, kā arī radīt jaunus izstrādājumus vietējā teritorijā, sekmējot vietējo patēriņu, tādejādi paaugstinot lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicināt saimniecības konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts “Ūdens atrakciju parkam nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai”
15.10.2020

Projekta “Ūdens atrakciju parkam nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai” īstermiņa mērķis ir veikt ieguldījumus uzņēmumā, nodrošinot uzņēmuma iespējamu turpmāku attīstību un konkurētspējas paaugstināšanu.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts “Mežizstrādes tehnikas iegāde pašnodarbinātā Arņa Puriņa saimnieciskās darbības attīstīšanai”
13.10.2020

Pašnodarbinātā Arņa Puriņa saimnieciskās darbības virziens ir skaldītas malkas ražošana un piegāde klientiem. Lai attīstītu savu saimniecību, tika uzrakstīts projekts “Mežizstrādes tehnikas iegāde pašnodarbinātā Arņa Puriņa saimnieciskās darbības attīstīšanai”, kurš tika arī apstiprināts.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts “Nodrošināt sporta un fitnesa pakalpojumu pieejamību Kārsavas pilsētā”
12.10.2020

Projekta “Nodrošināt sporta un fitnesa pakalpojumu pieejamību Kārsavas pilsētā” mērķis ir izveidot fitnesa un veselīga dzīves veida klubu Kārsavā. Projekta ietvaros iegādājoties iekārtas un trenažierus, kas nodrošinās sniegto pakalpojumu pieejamību Kārsavā, tiks radīta viena darba vieta uz pilnu slodzi.

Lasīt vairāk ...


Aicinām uzņēmējus uz semināru "Rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei. Finanšu jautājumi: ieņēmumu un izdevumu plānošana, lēmuma par investīcijām izvērtēšana."
06.10.2020

Latgales uzņēmēji, atzīmējiet datumus savos darba plānotājos: 12.oktobrī Ludzas rajona partnerības teritorijā vai 13. oktobrī Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi" teritorijā projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” ietvaros, notiks seminārs (sekojiet informācijai, vieta tiks precizēta)

Lasīt vairāk ...


Mājražošanas attīstība Salnavas pagastā
05.10.2020

Apstiprinātā projekta “Mājražošanas attīstība Salnavas pagastā” mērķis ir uzsākt konditorejas izstrādājumu mājražošanu, aprīkojot telpas ar iekārtām, kas atbilst kvalitatīvai darba vietai.

Lasīt vairāk ...


Kokapstrāde ar CNC apstrādes centru
01.10.2020

Apstiprinātā projekta “Kokapstrāde ar CNC apstrādes centru” īstenošanas mērķis ir uzsākt koka suvenīru izgatavošanu un kokapstrādes pakalpojumu sniegšanu.

Lasīt vairāk ...


Aicina pieteikt uzņēmumus konkursam ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2020’’ 01.10.2020

Šī gada rudenī Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) ar LPR Attīstības padomes atbalstu organizē konkursu ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2020’’.

Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgales reģionā. Konkurss arī veicinās Latgales plānošanas reģiona uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Latgalē.

Vairāk informācijas:
 https://lpr.gov.lv/lv/2020/uznemeju-gada-balva-2020/#.X3V3X2gzZPZ

Konkursa nolikums          Pieteikuma anketa

Informācijas avots: https://lpr.gov.lv/


Arhīvs
2020 (49)   
2019 (52)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (17)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv