Projektu publicitāte
PSV Zilupes novada pašvaldība. Rotaļu laukuma izveide Zilupes pilsētā bērnu brīvā laika dažādošanai. 21.08.2018

http://zilupe.lv/projekti/

PSV Zilupes novada pašvaldība. Vietējās teritorijas- atpūtas vietas „Pie strūklakas” izveide Zilupes pilsētā. 21.08.2018

http://zilupe.lv/projekti/

PSV Zilupes novada pašvaldība. Publiski pieejama informatīvā āra LED ekrāna piegāde un uzstādīšana pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes pilsētā. 21.08.2018

http://zilupe.lv/projekti/

PSV Zilupes novada pašvaldība. Skaņas un gaismas aparatūras un aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Zilupes novadā. 21.08.2018

http://zilupe.lv/projekti/

PSV Zilupes novada pašvaldība. Informatīvās infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes novadā. 21.08.2018

http://zilupe.lv/projekti/

PSV Ludzas novada pašvaldība. Aprīkojuma iegāde Ludzas novada pagastu bibliotēkām iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. 21.08.2018

 http://www.ludza.lv/projekti/aprikojuma-iegade-ludzas-novada-pagastu-bibliotekam-iedzivotaju-sabiedrisko-aktivitasu-dazadosanai/

PSV Ludzas novada pašvaldība. Rotaļu laukums Tutānu ciemā – bērnu attīstībai un brīvā laika pavadīšanas dažādošanai. 21.08.2018

http://www.ludza.lv/projekti/65630/

PSV Ludzas novada pašvaldība. Mobilās skatuves iegāde brīvdabas pasākumu tehniskajai nodrošināšanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā. 21.08.2018

http://www.ludza.lv/projekti/mobilas-skatuves-iegade-brivdabas-pasakumu-tehniskajai-nodrosinasanai-ludzas-novada-pasvaldibas-teritorija/ 

BDR "Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrība". Flīgeļa iegāde profesionālas koncertdarbības nodrošināšanai Ludzas novadā. 21.08.2018PSV Ludzas novada pašvaldība. Veselīga dzīvesveida un aktīvās brīvā laika pavadīšanas veicināšana Rundēnu ciemā. 21.08.2018

http://www.ludza.lv/projekti/65604/

REL STIGLOVAS SVĒTĀ KRUSTA PAGODINĀŠANAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE. Stiglovas Romas katoļu baznīcas jumta un griestu konstrukciju remonts. 21.08.2018

http://www.ludzaspartneriba.lv/aktualitates/tiek-realizets-projekts-quotstiglovas-romas-katolu-baznicas-jumta-un-griestu-konstrukciju-remontsquo?gads=2017&pp=

PSV Kārsavas novada pašvaldība. Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana. 21.08.2018

 http://karsava.lv/projekti/karsavas-pilsetas-dika-ekologiska-stavokla-atjaunosana-un-teritorijas-labiekartosana/

PSV Ciblas novada pašvaldība. Bērnu rotaļu laukuma izveide Pušmucovas ciemā. 17.08.2018

http://www.ciblasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=94&Itemid=230


Lasīt vairāk ...PSV Ciblas novada pašvaldība. Tērpu iegāde Ciblas novada amatierkolektīviem. 17.08.2018

 http://www.ludzaspartneriba.lv/aktualitates/ciblas-novada-amatierkolektiviem-jauni-terpi?gads=2017&pp=


Lasīt vairāk ...

 

BDR "Rikšotāju braucēju sporta klubs "Pegazs"". Nepieciešamo zirglietu iegāde zirgu rikšošanas sacensību dalībai 17.08.2018

http://www.ciblasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=94&Itemid=230

BDR "Ilžeņa". Tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopas "Ilžeņa" dalībniekiem 08.08.2018

http://ciblasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1968:ilzenaleaderBDR Sporta klubs "Latgols". Sporta spēļu automātiskās filmēšanas sistēmas iegāde sporta un tehnoloģiju popularizēšanas veicināšanai. 08.08.2018

 

PSV Kārsavas novada pašvaldība. Kārsavas novada pašvaldība Kultūras norišu kvalitātes uzlabošana Kārsavas novadā 08.08.2018

http://karsava.lv/projekti/projekta-kulturas-norisu-kvalitates-uzlabosana-karsavas-novada-realizacijas-gaita/

http://karsava.lv/projekti/kulturas-norisu-kvalitates-uzlabosana-karsavas-novada/ BDR "Darba un kultūras centrs Līdumnieki". Amatnieku, mājražotāju un pašdarbnieku paraugdemostrējumu, apmācību zāles aprīkojuma iegāde paraugdemonstrējumu, apmācību, pasākumu nodrošināšanai un apkures sistēmas uzstādīšana 12.07.2018

Skatīt šeit ...
 
Raiņa iela 16- 418.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv