Aktualitātes


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti


Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti".

Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama šeit …

R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.

R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.

Visu projektu kopsavilkums 01.03.2019 skatāms šeit ...

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.06.2019 skatīt šeit ...

 
Apstiprināts projekts „Malkas sagatavošanas tehnikas iegāde saimniecības KASPARĪŠI attīstībai” 13.11.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums „Malkas sagatavošanas tehnikas iegāde saimniecības KASPARĪŠI attīstībai”,  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000004,  projekta iesniedzējs zemnieku saimniecība „KASPARĪŠI”. Projekta ietvaros tiks iegādāta tehnika, ar kuras palīdzību varēs veikt malkas ražošanu - garināšanu un skaldīšanu.


Vairāk informācijas ... Apstiprināts projekts "Atpūtas bāzes "Zirga smaids" sniegto pakalpojumu servisa pilnveidošana un teritorijas sakopšanas darbu efektivizēšana" 13.11.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums "Atpūtas bāzes "Zirga smaids" sniegto pakalpojumu servisa pilnveidošana un teritorijas sakopšanas darbu efektivizēšana" ,  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000014,  projekta iesniedzējs SIA "Merkūrijs LA". Projektā tiks  iegādāti jauni pamatlīdzekļi, kas veicinās tūrisma aktivitātes lauku teritorijā, attīstīs un pilnveidos Nirzas ezera atpūtas bāzes apmeklētāju apkalpošanas līmeni, pakalpojumu sortimentu un teritorijas pievilcību aktīvās atpūtas cienītājiem.


Vairāk informācijas ...Apstiprināts projekts “Ražošanas pamatlīdzekļu iegāde, uzņēmuma esošā tūrisma pakalpojumu uzlabošanai un attīstīšanai” 12.11.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums  “Ražošanas pamatlīdzekļu iegāde, uzņēmuma esošā tūrisma pakalpojumu uzlabošanai un attīstīšanai” ,  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000006,  projekta iesniedzējs SIA "Zenit". Realizējot projektu, SIA „Zenit” nodrošinās to, ka VRG teritorijā tiks uzlabots jauns un inovatīvs risinājums - daudzfunkcionāls atpūtas komplekss ar ļoti plašām un dažādām atpūtas iespējām (naktsmītnes, dažādas sauzemes un ūdens sportiskās un atpūtas aktivitātes).

Vairāk informācijas ...Apstiprināts projekts „Jaunu pakalpojumu izveide VK skaistumkopšanas privātpraksē” 11.11.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums  „Jaunu pakalpojumu izveide VK skaistumkopšanas privātpraksē” ,  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000012,  projekta iesniedzēja  Valentīna Kirsanova.
Projekta realizācijas rezultātā paredzēts nodrošināt divus pilnīgi jaunus un inovatīvus pakalpojumus ne tikai skaistumkopšanas, bet arī veselības veicināšanas jomā.

Vairāk informācijas ...Apstiprināts projekts „Esošas administratīvās ēkas pārbūve ar lietošanas veida maiņu uz viesu māju, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai.” 07.11.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums   „Esošas administratīvās ēkas pārbūve ar lietošanas veida maiņu uz  viesu māju, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai.” ,  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000008,  projekta iesniedzējs  Linda Danilāne. Realizējot projektu, VRG teritorijā tiks uzlabots jauns un inovatīvs risinājums - izveidots kvalitatīvs un ērts izmitināšanas pašapkalpošanās pakalpojums, kas klientiem sniegs iespēju jebkurā laikā izmantot viesu mājas sniegtos izmitināšanas pakalpojumus.


Vairāk informācijas ...Apstiprināts projekts "Tehnikas iegāde jauna pakalpojuma nodrošināšanai" 05.11.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums   „Tehnikas iegāde  jauna pakalpojuma nodrošināšanai” ,  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000011,  projekta iesniedzējs  Zaļesjes un Pasienes pagastu zemnieku saimniecība "MĀRZEME". Realizējot projektu,  Zilupes novadā un parējā Ludzas rajona partnerības teritorijā tiks piedāvāts jauns pakalpojums – lauksaimniecības zemju, aizaugušo platību, trašu un meliorācijas grāvju attīrīšana no kokaugiem. Tas būs efektīvs apauguma noņemšanas pakalpojums, kas tiks veikts mehanizēti, neizmantojot roku darbu.


Vairāk informācijas ...Apstiprināts projekts „ Jauna tūrisma piedāvājuma pakalpojuma izveide Ludzas pilsētā” 04.11.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums   „Jauna tūrisma piedāvājuma pakalpojuma izveide Ludzas pilsētā” ,  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000001,  projekta iesniedzējs SIA “LoLa LV”. Realizējot projektu, tiks izveidots jauns tūrisma pakalpojums - dzīvokļa apartamenti Ludzas pilsētā, vienlaicīgi sekmējot uzņēmuma daudznozaru darbības attīstību un konkurentspējas veicināšanu, kā arī vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību. 


Vairāk informācijas ...Apstiprināts projekts "Moteļa izveide Zilupes novadā " 04.11.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums   "Moteļa izveide Zilupes novadā",  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000017,  projekta iesniedzējs Viktors Sunupļa. Realizējot projektu, tiks izveidots šobrīt vienīgais specializētais motelis Zilupes novadā, kas nodrošinās, ne tikai kvalitatīvu naktsmītni, bet arī atbilstošas ērtības un apsargājamu autostāvvietu autotūristiem. 


Vairāk informācijas ...BDR Ludzas rajona partnerība organizē semināru potenciālajiem projektu iesniedzējiem 31.10.2019

Atbalsta piešķiršana atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ( 6.kārta).

Norises laiks - 7. novembris no plkst. 11.00 - 15.00 
Norises vieta   - Ludzas novada domes 1.st.zāle, Raiņa iela 16 a, Ludza, Ludzas novads pl.11.00.

Vairāk informācijas ...Apstiprināts projekts „ Jaunas dzeramā ūdens ražošanas ēkas būvniecība, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai .” 29.10.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums „ Jaunas dzeramā ūdens ražošanas ēkas būvniecība, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai ”, Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000009 , projekta iesniedzējs Artūrs Šķesters. Realizējot projektu, Artūrs Šķesters nodrošinās to, ka VRG teritorijā tiks izveidots jauns uzņēmums, kas VRG teritorijas ietvaros sniegs inovatīvu risinājumu - dzeramā ūdens ražošanu, jo šobrīd nav neviena uzņēmuma VRG teritorijā, kas piedāvā šāda veida ražošanu.

Vairāk informācijas ...Apstiprināts projekts „ 3 jaunu atpūtas māju būvniecība, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai.” 28.10.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums „ 3 jaunu atpūtas māju būvniecība, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai”, Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000015 , projekta iesniedzēja  Marija Trumule. Realizējot projektu, tiks uzbūvētas 3 jaunas atpūtas mājas, tādējādi nodrošinot VRG teritorijā jaunu un kvalitatīvu naktsmītņu pakalpojumu sniegšanas vietu.

Vairāk informācijas ...Apstiprināts projekts „ Mežistrādes tehnikas iegāde p/s "Sarmas" darbības dažādošanai” 25.10.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums „ Mežistrādes tehnikas iegāde p/s "Sarmas" darbības dažādošanai”, Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000016 , projekta iesniedzējs  Raivis Rumaks. Realizājot projektu, R.Rumaks nodrošinās to, ka Kārsavas novadā būs uzņēmums, kas ražos malku, izmantojot tirgū pieejamo modernāko un vidi saudzējošāko tehniku


Vairāk informācijas ...


Arhīvs
2019 (49)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (17)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Raiņa iela 16- 418.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv