Aktualitātes


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti


Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti".

Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama šeit …

R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.

R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.

Visu projektu kopsavilkums 01.09.2018 skatāms šeit ...

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.09.2018 skatīt šeit ...

 

Starpteritoriālā sadarbības projekta “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” aktivitātes Ludzā
09.10.2018

Turpinās piecu partnerību - Saldus Rajona Attīstības Biedrības, partnerības - Madonas novada fonds, Ludzas rajona partnerības, Partnerības laukiem un jūrai un Kandavas partnerības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.3. "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" starpteritoriālais sadarbības projekts “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” (akronīms: 4xmāksla) .

Lasīt vairāk ...


TV sižeti par LEADER projektiem 12.09.2018

Pēc Zemkopības ministrijas iniciatīvas ir uzņemti video sižeti par īstenotiem LEADER pieejas projektiem. Viens no tiem ir par Ludzas rajona partnerības darbības teritorijā esošo uzņēmumu SIA „GeoProf”, kas īstenojis  LEADER  projektu „Mērniecība iekārtu un programmatūras iegāde esošā uzņēmuma pakalpojuma attīstības veicināšanai”. Lai  nodrošinātu izaugsmi un sasniegtu augstu produktivitāti, uzņēmuma instrumentu bāze tika papildināta ar modernajām tehnoloģijām.

Video:  https://youtu.be/I-ZBy3p1gCM Izbraukuma semināri no 19.septembra līdz 27. septembrim
10.09.2018

Biedrība "Ludzas rajona partnerība" no 19.septembra līdz 27. septembrim organizē sabiedrisko aktivitāšu projektu pieredzes apmaiņas un uzraudzības seminārus.

Lasīt vairāk ...


Latvijas Lauku forums" iedrošina cilvēkus aktīvai atpūtai lauku teritorijās
06.09.2018

Līdz 2018. gada noslēgumam biedrība "Latvijas Lauku forums", sadarbojoties ar ārvalstu augstākās izglītības iestādēm, realizē projektu "Aktīvās kopienas Baltijā" (Villages on Move Baltic), lai iedrošinātu lauku teritorijās dzīvojošos iedzīvotājus un apmeklētājus veselīgai un aktīvai atpūtai piecās Baltijas jūras reģiona valstīs.

Lasīt vairāk ...


Projekts “4xmāksla” (Madona)
22.08.2018

Piecas partnerības (Saldus Rajona Attīstības Biedrība, Madonas novada fonds, Ludzas rajona partnerība, Partnerība laukiem un jūrai, Kandavas partnerība) turpina īstenot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.‑2020.gadam apakšpasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" sadarbības projektu "4xmāksla".

Lasīt vairāk ...


Smelteros noticis Kopienu vasaras forums 2018
16.08.2018

Latvijas Kopienu vasaras forums, kas augusta sākumā notika Preiļu novadā, apliecināja lauku kopienu spēku un sadarbības būtiskumu. Biedrība „Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskais centrs „Smelteriešu cimdiņš”” un Salas pamatskolu divu dienu garumā kopradīja aktivitātes un vidi, kas viesiem no visas Latvijas ļāva justies kā savējiem, vienlaikus gan nopietni strādājot darba grupās un seminārā, gan izzinot Smelteriešu sekmīgās sadarbības atslēgu, kas var kalpot kā paraugs pilsoniski atbildīgas kopienas darbībai.

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2018 (32)   
2017 (49)   
2016 (17)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Raiņa iela 16- 418.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv