Aktualitātes


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti


Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti".

Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama šeit …

R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.

R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.

Visu projektu kopsavilkums 01.12.2019 skatāms šeit ...

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.06.2019 skatīt šeit ...

 

Vasaras nometne ‘’Piedzīvojumu Daba’’
16.01.2020

Vasaras nometne "Piedzīvojumu Daba" pulcēs 32 jauniešus no 5 Eirōpas valstīm (Spānijas, Itālijas, Turcijas, Rumānijas un Latvijas), Latgalē pie Rāznas ezera, 2020 gada vasarā, jūlija mēnesī.

Lasīt vairāk ...


26.12.2019

Biedrība Ludzas rajona partnerība sveic projektu iesniedzējus, sadarbības partnerus un partnerības teritorijas iedzīvotājus!




Sveiciens starpteritoriālā projekta sadarbības partneriem!  



Projekts “Eiropas mazo pilsētu debašu tīkls”
12.12.2019

No 5.-7. decembrim biedrības “Ludzas rajona partnerība” pārstāvji piedalījās starptautiskā sadarbības projekta "Small Towns European Debates Network" #STEDNET (Eiropas mazo pilsētu debašu tīkls) atklāšanas konferencē Pregradas pilsētā, Horvātijā. Trīs dienu sanāksmē partneri no Latvijas, Igaunijas, Francijas, Slovēnijas un Bosnijas un Hercegovinas diskutēja par to, kā digitālās tehnoloģijas var uzlabot sabiedriskos pakalpojumus un dzīves un biznesa kvalitāti mazajās pilsētās.

Lasīt vairāk ...


Aptauja par informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) un digitālo tehnoloģiju lietošanu 29.11.2019

Starptautiskā sadarbības projekta "Small Towns European Debates Network" (Eiropas mazo pilsētu debašu tīkls), ES programmā „Eiropa pilsoņiem” ietvaros tiek veikta aptauja Ludzas VRG teritorijā.
Projektu īsteno 5 Eiropas valstu partneri: no Latvijas, Slovēnijas, Francijas, Igaunijas, Bosnijas un Hercegovinas. Latviju projektā pārstāv biedrība “Ludzas rajona partnerība” .
Aptaujas mērķis ir noskaidrot, kā digitālās tehnoloģijas uzlabo sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, iedzīvotāju un uzņēmējdarbības veicēju dzīves kvalitāti mazajās pilsētās".
Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 7 minūtes. Visi sniegtie dati ir konfidenciāli un tiks analizēti tikai apkopotā veidā.

Aptaujas anketa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8FFnfaOnxniIe5oULQLkg4fuGfubrK7vOvnZjWem63Jw2WA/viewform



Oforta preses, grafisko planšetu komplekta un smilšu galdu izmantošana J.Soikāna Ludzas mākslas skolā 2019.gadā 26.11.2019

Starpteritoriālā sadarbības projekta “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās”, akronīms “4xmāksla”, projekta Nr. 18-00-A019.332-000004, J.Soikāna Ludzas mākslas skola iegādājās pamatlīdzekļus: Oforta presi JS-60, grafisko planšetu komplektu, desmit smilšu animācijas galdus.

Lasīt vairāk ...

Apstiprināts projekts „Malkas sagatavošanas tehnikas iegāde saimniecības KASPARĪŠI attīstībai” 13.11.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums „Malkas sagatavošanas tehnikas iegāde saimniecības KASPARĪŠI attīstībai”,  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000004,  projekta iesniedzējs zemnieku saimniecība „KASPARĪŠI”. Projekta ietvaros tiks iegādāta tehnika, ar kuras palīdzību varēs veikt malkas ražošanu - garināšanu un skaldīšanu.


Vairāk informācijas ... 



Apstiprināts projekts "Atpūtas bāzes "Zirga smaids" sniegto pakalpojumu servisa pilnveidošana un teritorijas sakopšanas darbu efektivizēšana" 13.11.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums "Atpūtas bāzes "Zirga smaids" sniegto pakalpojumu servisa pilnveidošana un teritorijas sakopšanas darbu efektivizēšana" ,  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000014,  projekta iesniedzējs SIA "Merkūrijs LA". Projektā tiks  iegādāti jauni pamatlīdzekļi, kas veicinās tūrisma aktivitātes lauku teritorijā, attīstīs un pilnveidos Nirzas ezera atpūtas bāzes apmeklētāju apkalpošanas līmeni, pakalpojumu sortimentu un teritorijas pievilcību aktīvās atpūtas cienītājiem.


Vairāk informācijas ...



Apstiprināts projekts “Ražošanas pamatlīdzekļu iegāde, uzņēmuma esošā tūrisma pakalpojumu uzlabošanai un attīstīšanai” 12.11.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums  “Ražošanas pamatlīdzekļu iegāde, uzņēmuma esošā tūrisma pakalpojumu uzlabošanai un attīstīšanai” ,  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000006,  projekta iesniedzējs SIA "Zenit". Realizējot projektu, SIA „Zenit” nodrošinās to, ka VRG teritorijā tiks uzlabots jauns un inovatīvs risinājums - daudzfunkcionāls atpūtas komplekss ar ļoti plašām un dažādām atpūtas iespējām (naktsmītnes, dažādas sauzemes un ūdens sportiskās un atpūtas aktivitātes).

Vairāk informācijas ...



Apstiprināts projekts „Jaunu pakalpojumu izveide VK skaistumkopšanas privātpraksē” 11.11.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums  „Jaunu pakalpojumu izveide VK skaistumkopšanas privātpraksē” ,  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000012,  projekta iesniedzēja  Valentīna Kirsanova.
Projekta realizācijas rezultātā paredzēts nodrošināt divus pilnīgi jaunus un inovatīvus pakalpojumus ne tikai skaistumkopšanas, bet arī veselības veicināšanas jomā.

Vairāk informācijas ...



Apstiprināts projekts „Esošas administratīvās ēkas pārbūve ar lietošanas veida maiņu uz viesu māju, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai.” 07.11.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums   „Esošas administratīvās ēkas pārbūve ar lietošanas veida maiņu uz  viesu māju, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai.” ,  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000008,  projekta iesniedzējs  Linda Danilāne. Realizējot projektu, VRG teritorijā tiks uzlabots jauns un inovatīvs risinājums - izveidots kvalitatīvs un ērts izmitināšanas pašapkalpošanās pakalpojums, kas klientiem sniegs iespēju jebkurā laikā izmantot viesu mājas sniegtos izmitināšanas pakalpojumus.


Vairāk informācijas ...



Apstiprināts projekts "Tehnikas iegāde jauna pakalpojuma nodrošināšanai" 05.11.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums   „Tehnikas iegāde  jauna pakalpojuma nodrošināšanai” ,  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000011,  projekta iesniedzējs  Zaļesjes un Pasienes pagastu zemnieku saimniecība "MĀRZEME". Realizējot projektu,  Zilupes novadā un parējā Ludzas rajona partnerības teritorijā tiks piedāvāts jauns pakalpojums – lauksaimniecības zemju, aizaugušo platību, trašu un meliorācijas grāvju attīrīšana no kokaugiem. Tas būs efektīvs apauguma noņemšanas pakalpojums, kas tiks veikts mehanizēti, neizmantojot roku darbu.


Vairāk informācijas ...



Apstiprināts projekts „ Jauna tūrisma piedāvājuma pakalpojuma izveide Ludzas pilsētā” 04.11.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums   „Jauna tūrisma piedāvājuma pakalpojuma izveide Ludzas pilsētā” ,  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000001,  projekta iesniedzējs SIA “LoLa LV”. Realizējot projektu, tiks izveidots jauns tūrisma pakalpojums - dzīvokļa apartamenti Ludzas pilsētā, vienlaicīgi sekmējot uzņēmuma daudznozaru darbības attīstību un konkurentspējas veicināšanu, kā arī vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību. 


Vairāk informācijas ...






Arhīvs
2020 (1)   
2019 (53)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (17)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Raiņa iela 16- 418.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv