Aktualitātes


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti


Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti".

Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama šeit …

R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.

R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.

Visu projektu kopsavilkums 01.03.2019 skatāms šeit ...

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.06.2019 skatīt šeit ...

 

Noslēgusies projekta “4xmāksla” aktivitāte : Apmācības – meistarklases “4xmāksla Ludzā - II”
14.06.2019

Projekta ietvaros no 10.-14.jūnijam 20 dalībnieki no Saldus rajona attīstības biedrības, Madonas novada fonda, Ludzas rajona partnerības, Partnerības laukiem un jūrai un Kandavas Partnerības teritorijām darbojās radošajās darbnīcās, iegūstot jaunas zināšanas un prasmes, draugus, kā arī stiprinot sadarbību starp mākslas skolu pedagogiem un audzēkņiem.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts sadarbības projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”, projekta Nr. 19-00-A019.332-000007
12.06.2019

Sadarbības projektā kopīgi darbojas sešas partnerības: projekta iesniedzējs BDR „Ludzas rajona partnerība” un pieci partneri: BDR „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi””, BDR „Balvu rajona partnerība”, BDR „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”, BDR „Krāslavas rajona partnerība” un BDR „Preiļu rajona partnerība”.

Lasīt vairāk ...


Ludzā turpinās projekta “4xmāksla” aktivitātes
11.06.2019

No 10. līdz 14. jūnijam Ludzā notiek Apmācības-meistarklase "4xmāksla Ludzā II", kur darbojas sadarbības partneru mākslas skolas skolēni un pedagogi 3 meistarklasēs: gaismas galdi, smilšu zīmējumi un kino, grafiskais dizains - oforta spiedes iespējas, Par, ap un Brenda/Zīmola. Meistarklases tiek rīkotas, lai mākslas skolas skolēni iegūtu priekšstatu par smilšu kino veidošanas principiem un gaismas galdu iespējām, iepazītos ar brenda/ zīmola veidošanas principiem un mūsdienu tendencēm, apgūtu pamatus smilšu zīmējumiem uz gaismas galdiem. Šīs projekta aktivitātes mērķauditorija ir audzēkņi no 12 gadu vecuma.

Lasīt vairāk ...


Biedrība Ludzas rajona partnerība organizē seminārus potenciālajiem un esošajiem projektu iesniedzējiem. 06.06.2019

Semināra mērķis: sniegt atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu sagatavošanā, veidlapu aizpildīšanā, finanšu plānošanā, iepirkuma procedūras veikšanā, pavaddokumentu noformēšanā, publicitātes nodrošināšanā un pārskatu iesniegšanā esošajiem projektu iesniedzējiem (uzraudzība), iespēja iepazīties ar realizētajiem projektiem, dalīties pieredzē.

Semināra dalībnieki: eošie un potenciālie projektu iesniedzēji, pašvaldību speciālisti, uzņēmējdarbības konsultanti, BDR Ludzas rajona partnerība padomes, projektu vērtēšanas komisijas, administrācijas pārstāvji.

Semināru grafiks, darba kārtība
Pieteikšanās semināram

Projekta “EuroVelo11” pirmā aktivitāte "Konference I"
10.05.2019

2019. gada 8. maijā Balvu novada muzejā notika projekta “ Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” atklāšanas konference. Konferencē kā lektori darbojās tūrisma nozares speciālisti, kas projektā piesaistīti kā eksperti: Līga Kondrāte, Raitis Sijāts, Andris Klepers un Santa Paegle. Tika sniegta velotūrisma esošās situācijas analīze Latgalē, Latvijā un Eiropā, iezīmētas attīstības perspektīvas. Konferences dalībnieki aktīvi diskutēja ar ekspertiem, vienojās par projekta tālāko virzību un nākamajām aktivitātēm.

Lasīt vairāk ...


Biedrības "Ludzas rajona partnerība" paziņojums 07.05.2019

Biedrības "Ludzas rajona partnerība" paziņojums

Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai


Vairāk informācijas: (pielikumā). Arhīvs
2019 (20)   
2018 (38)   
2017 (49)   
2016 (17)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Raiņa iela 16- 418.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv